შემსწავლელი ბლიც - კურსი

რა არის ბლიც - კურსი?! ეს არის ერთ დღიანი კურსი, რომელიც მოიცავს

კონკრეტული საბაზისო თარგის კონსტრუირება–მოდელირებას.

შაბათს, 8 ივლისს (08.07.2023), რიგით 33-ე ბლიც–კურსი. პროგრამაშია: ალის კაბების, ბლუზების საბაზისო თარგის აგება და მოდელირება

სად?!  მიცკევიჩის ქ.  #25

როდის?!  08.07.2023. შაბათი, 12:00 -16:00 სთ

კურსის ღირებულება: 100 ლარი

განვლილი ბლიც-კურსების ჩამონათვალი:

32)  08.04.2023 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

31) 22.11.2022 – სპორტული სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

30) 10.01.2022 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

29) 07.02.2022 – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

28) 07.03.2022 –ქალის ბლუზების და კაბების მოდელირება–კონსტრუირება

27) 04. 04. 2021 – ქალის შარვლების და ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება.

26) 28.09.2021 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

25) 25.10.2021 –  ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება

24) 22.11.2021 – ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება

23) 10.01.2021 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

22) 07.02.2020 – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

21) 07.05.2020 –ქალის ბლუზების და კაბების მოდელირება–კონსტრუირება

20) 04.04.2020 – ქალის შარვლების და ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება.

19) 22.11.2020.– სპორტული სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

18) 10.03.2020. – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

17) 07.01.2019 – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

16) 25.10.2019 – ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება

15) 22.11.2019 – სპორტული სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

14) 10.01.2019 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

13) 07.02.2019. – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

12 07 03 2019 – ქალის ბლუზების და კაბების მოდელირება–კონსტრუირება

11) 04. 04. 2019 – ქალის შარვლების და ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება.

10) 28.09.2018 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

9) 25.10.2018 – ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება

8) 22.11.2018 – ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება

7) 10.01.2018 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

6) 07.02.2017 – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

5) 07.05.2017 –ქალის ბლუზების და კაბების მოდელირება–კონსტრუირება

4) 04.04.2017 – ქალის შარვლების და ქვედა კაბების კონსტრუირება–მოდელირება.

3) 22.11.2016.– სპორტული სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება

2) 10.03.2016 – ქალის კაბების, ბლუზების კონსტრუირება–მოდელირება

1) 07.01.2016 – ბავშვის სამოსის კონსტრუირება-მოდელირება


Copyright © 2007-2024 by Nana Koberidze. All rights reserved